Welkom op de site van de NRvDL - Bienvenus sur le site du CNdPADe Nationale Raad van Dierenliefhebbers richt zich tot ALLE verenigingen die zich bezighouden met het houden, verzorgen en kweken van dieren in het  algemeen.
Ons doel is om alle verenigingen samen te brengen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Le but du CNdPA est de grouper toutes les associations qui s’occupent des animaux comme chiens, chats, oiseaux, reptiles, etc. et de défendre leurs intérêts auprès du Gouvernement aussi bien en Flandre qu’en Wallonie.


Indien uw vereniging lid is bij een grotere vereniging of federatie, dan kan je daar de nodige info krijgen, als deze aangesloten zijn bij ons.

Wil u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, vul hieronder het contactformulier in en ontvang regelmatig berichten van ons.

Si votre association est membre d'une association ou d'une fédération plus grande, vous pouvez y obtenir les informations nécessaires, si elle est affiliée à nous.

Si vous souhaitez rester informé des dernières nouveautés, remplissez le formulaire de contact ci-dessous et recevez régulièrement des messages de notre part.


Druk op "verzenden" om het bericht te versturen

Appuyez sur "verzenden" pour envoyer le message


Vragen over "C.I.T.E.S. - F.A.V.V. -  Transport van dieren" ----- antwoord onder de pagina WETGEVING

Questions sur les C.I.T.E.S - AFSCA - Transport des animaux ------Réponse sous la page LEGISLATION


NIEUWS

ACTUALITESTeneinde onze inspanningen te financieren hebben wij een juridisch fonds waarin bijdrage kunnen gestort
worden, ook door particulieren.
Deze gelden worden gebruikt voor financiële hulp om de belangen van de liefhebberij te verdedigen.
Uw kleine bijdrage kan zeer belangrijk zijn.
Uw financiële bijdrage kunnen gestort worden op het rekeningnummer:BE34973119276890 met mededeling
“juridisch fonds”

Afin de financer nos efforts, nous disposons d'un fonds légal dans lequel peuvent
également contribuer des particuliers.
Ces fonds servent à une aide financière pour défendre les intérêts du hobby.
Votre petite contribution peut être très importante.
Votre apport financier peut être déposé sur le numéro de compte : BE34973119276890 avec le message
« fonds légal »