Welkom op de site van de NRvDL - Bienvenus sur le site du CNdAA

De Nationale Raad van Dierenliefhebbers richt zich tot ALLE verenigingen die zich bezighouden met het houden, verzorgen en kweken van dieren in het  algemeen.
Ons doel is om alle verenigingen samen te brengen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Le but du CNdAA est de grouper toutes les associations qui s’occupent des animaux comme chiens, chats, oiseaux, reptiles, etc. et de défendre leurs intérêts auprès du Gouvernement aussi bien en Flandre qu’en Wallonie.


Vragen over "C.I.T.E.S. - F.A.V.V. -  Transport van dieren" ----- antwoord onder de pagina WETGEVING

Questions sur les C.I.T.E.S - AFSCA - Transport des animaux ------Réponse sous la page LEGISLATION


NIEUWS

ACTUALITES

Teneinde onze inspanningen te financieren hebben wij een juridisch fonds waarin bijdrage kunnen gestort
worden, ook door particulieren.
Deze gelden worden gebruikt voor financiële hulp om de belangen van de liefhebberij te verdedigen.
Uw kleine bijdrage kan zeer belangrijk zijn.
Uw financiële bijdrage kunnen gestort worden op het rekeningnummer:BE34973119276890 met mededeling
“juridisch fonds”


Naar aloude traditie hebben we terug een straffe en exclusieve Trooperactie opgezet met Koffiemarkt.be die Nationale Raad van DierenLiefhebbers vzw echt een straffe commissie kan opleveren.

 

Elke bestelling van minstens € 40 die deze maand via www.trooper.be/dierenliefhebbers bij Koffiemarkt.be gedaan wordt, levert jullie € 10 EXTRA commissie op. Bovenop de standaard commissie van 3,66% dus. Da’s nu toch echt straf?!

 

Bijvoorbeeld:

Aankoop van € 55,08 bij Koffiemarkt.be = € 2,01 commissie + € 10 extra commissie (= € 12,01 commissie voor Nationale Raad van DierenLiefhebbers vzw)Afin de financer nos efforts, nous disposons d'un fonds légal dans lequel peuvent
également contribuer des particuliers.
Ces fonds servent à une aide financière pour défendre les intérêts du hobby.
Votre petite contribution peut être très importante.
Votre apport financier peut être déposé sur le numéro de compte : BE34973119276890 avec le message
« fonds légal »


Conformément à une tradition séculaire, nous avons une fois de plus mis en place une campagne Trooper forte et exclusive avec Koffiemarkt.be qui peut vraiment rapporter une commission importante au Conseil national des amateurs d' animaux asbl.


Chaque commande d'au moins 40 € passée ce mois-ci via www.trooper.be/dierendieren sur Koffiemarkt.be vous rapportera une commission SUPPLÉMENTAIRE de 10 €. En plus de la commission standard de 3,66 %. N'est-ce pas vraiment formidable ?!

 

Par exemple :

Achat de 55,08 € chez Koffiemarkt.be = 2,01 € de commission + 10 € de commission supplémentaire (= 12,01 € de commission pour le Conseil National des Amateurs d' Animaux asbl)