Registratie chipnummers VOGELS

Er is een internationale instelling voor het registreren van chips algemeen met het doel een rechtmatige eigenaar terug te vinden

Enregistrement des numéros de puce OISEAUX

Il existe une institution internationale pour l'enregistrement des puces en général dans le but de trouver un propriétaire légitime.