Hoe kan ik een C.I.T.E.S.-certificaat aanvragen?

Op de hoofdpagina duid je aan “Europees certificaat” en klik op “Nieuwe aanvraag”.

Duid aan “Ik bevestig dat ik de gebruikersrichtlijnen in de handleiding heb begrepen en kan toepassen bij het online indienen van een aanvraag.“ en druk op “Ga verder”.

Je krijgt de keuze tussen “Nieuw” of “Bestaand

Bij “nieuw” kan je een aanvraag doen voor een nieuw specimen (vb. een identificatie is onleesbaar geworden of verloren, je hebt het dier laten chippen en je moet een nieuw certificaat aanvragen).

Bij “Bestaand” kan je kiezen tussen een specimen dat reeds aangegeven werd op een inventaris (vb. een dier dat eerst een CITES B (II) dier was en gewijzigd werd naar CITES A (I) en waarvoor je reeds met een inventaris opgegeven hebt dat je dat dier bezit.) of een specimen waarvoor reeds een kweekverslag werd opgemaakt.

Als je vertrekt vanuit een kweekverslag druk je op de pijl naast het betreffende document en je komt automatisch op de nieuwe aanvraag.

“Certificaat voor commerciële activiteiten” staat automatisch aangeduid.

Kies je adres en duid aan of je de certificaten gaat afhalen of dat ze moeten opgestuurd worden.

Ook de soort, Cites bijlage, Eu bijlage, aantal, land van herkomst, code, geboortedatum,  geslacht en identificatietype en identificatienummer worden automatisch voorgesteld.

Je moet enkel nog aanduiden “Oorsprong” (bij eigen kweek is dat “C” ), dat het dier in gevangenschap geboren werd “c” en dat het bestemd is met het oog op verkoop “b”.

Je kan opmerkingen toevoegen of een bestand uploaden (vb. certificaat dat moet vervangen worden).

Nadien duid je aan “Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken en verklaar dat alle verstrekte gegevens naar mijn beste weten juist zijn. Ik verklaar dat niet eerder een aanvraag voor een vergunning/certificaat voor bovengenoemde specimens werd afgewezen”.

 

Je kijkt goed na of alles correct ingevuld werd en drukt nadien op “Opslaan” en “toevoegen aan winkelmandje”.

Je kan nadien nog andere certificaten aanvragen op dezelfde manier.

Als alle certificaten aangevraagd zijn ga je naar boven “Winkelmandje” waar je een overzicht krijgt en de mogelijkheid om contant te betalen met bancontact. (Prijs per certificaat op dit ogenblik is € 25).

Je komt op een scherm met een bewijs van je betaling en ik raad je aan om dit af te drukken om achteraf eventuele discussies te vermijden.

En dan is je aanvraag gebeurd en is het afwachten tot de certificaten goedgekeurd en toegestuurd worden.

Je kan de status van je aanvragen bekijken op het hoofdscherm door in te loggen en naar Europees certificaat te gaan. Daar staan ze allemaal op een rij met de status “in behandeling” of “goedgekeurd”.

Let erop dat het certificaat geen beperkingen mag vermelden die de verkoop niet toelaten.

OPGELET

Geen enkele commerciële activiteit wordt toegestaan zolang de certificaten niet in je bezit zijn.

Dus geen advertenties plaatsen, vragen om te reserveren, enz…

Bij controle zijn hier boetes mee gemoeid.

 

Dit zijn hoofdzakelijk de documenten die moeten aangevraagd worden bij de dienst CITES.

Alle documenten worden op een gelijkaardige manier ingevuld. Eénmaal je het systeem begrepen hebt wordt het steeds gemakkelijker.