Registers

Elk dier, dat voorkomt op de C.I.T.E.S.-lijst en dat niet om de een of andere reden vrijgesteld is van registratie, moet vermeld staan in het "Register van binnenkomst" of in het "Register van vertrek".

Deze blanco formulieren kan je downloaden op onze pagina "DOWNLOADS" (onder ORGANISATIE) of je kan ze in een schrift bijhouden, maar ze moeten wel dezelfde gegevens bevatten.