Registratie bij DGZ

Geen registratie bij DGZ

Paardachtigen: paarden, pony’s, ezels en muildieren: vanaf 1 dier.
Rundvee vanaf 1 dier registreren bij DGZ
Varkens: Een varken houden in je tuin? Dan val je onder de wetgeving voor ‘houders van maximaal 3 gezelschapsvarkens’ .Je meldt je aan op de Saniteldatabank als ‘gezelschapsvarkensbedrijf’, ook al blijven ze in de
privésfeer. Zodra je een beslagnummer krijgt, geef je aan wie je bedrijfsdierenarts en plaatsvervangend dierenarts
zijn. 

Kleine herkauwers, herten en kameelachtigen

Herten: vanaf 1 dier verplichte registratie
Kameelachtigen; Alpaca, lama: vanaf 1 dier verplichte registratie( in voege vanaf maart 2022)
Schapen en geiten: vanaf 1 dier verplichte registratie bij DGZ
Konijnen: hobbymatig geen registratie DGZ

Pluimvee

De registratie in de Saniteldatabank is enkel voor houders van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels van toepassing.
In welke situaties registreren?
     Voor pluimvee wordt een opsplitsing gemaakt tussen:
     Pluimvee dat in de voedselketen komt. 
          pluimvee voor de primaire productie
          pluimvee dat geleverd wordt aan andere operatoren in de                  voedselketen (zoals bakkers, restaurants,…).
          Pluimvee dat thuis geslacht wordt en waarvan je het vlees                  verkoopt of weggeeft.
     Hobbypluimvee dat nooit in de voedselketen komt.
          Wanneer je enkel hobbypluimvee (niet bestemd voor de                     voedselketen) houdt, laat je jou registreren in volgende                       gevallen:
               Je houdt meer dan 199 stuks hobbypluimvee (andere                           dan loopvogels) en/of je neemt deel aan markten of je                         hebt 1 of meer loopvogels. In dit geval laat je een beslag
               als hobbyhouderij registreren.

Je koopt en verkoopt op regelmatige basis hobbypluimvee én je maakt gebruik van een inrichting. In dit geval
word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag activeren als handelsbedrijf.

Enkel in volgende situaties hoef je jou als houder van pluimvee niet te registreren:
     Je houdt en slacht pluimvee voor uitsluitend persoonlijke                   consumptie binnen je gezin.

Een pootring voor papegaaien, parkieten en zangvogels
     Alle vogels in onze huiskamers, tuin of volière hebben                         een merkplicht door het dragen van een ring afgeleverd             door een erkende vereniging.
     papegaaiachtigen vanaf 20 st. tot en met 50 st., ouder dan 10           weken: Vlarem meldingsplicht klasse 3
     papegaaiachtigen meer dan 50 st. ouder dan 10 weken: Vlarem             vergunning klasse 2
Inrichtingen waarin andere vogels gefokt of gehouden worden met plaatsen voor meer dan 500 stuks
gevogelte ouder dan 10 weken: Vlarem II klasse 2
Roofvogels en uilen: pootring en meldingsplicht of vergunning.
     moeten geringd worden, en zijn afhankelijk van bijlage A of       B voorzien van een EU-certificaatEr is wel een verplichte melding bij uw gemeente vanaf 3 tot 10 roofvogels
Een vergunningplicht klasse 2 is vereist bij meer dan 10 roofvogels.
Reptielen en de positieflijst
      Alle reptielen op deze lijst mag je zonder twijfel houden,
Tot en met 30 dieren: meldingsplicht klasse 3
Meer dan 30 dieren: klasse 2 vergunning