Uw vereniging kan lid worden van de NRvDL door storting van het lidgeld (€ 25,-) op rekening nr. BE34 9731 1927 6890 op naam van de NATIONALE RAAD van DIEREN LIEFHEBBERS vzw - Voor meer informatie "NEEM CONTACT MET ONS OP"

Vermeld in uw mededeling de naam van uw vereniging en "lidgeld 2024"

Votre association peut devenir membre du CNdPA par paiement de la cotisation (€25,-) sur le compte bancaire BE34 9731 1927 6890 au nom de "NATIONALE RAAD van DIEREN LIEFHEBBERS vzw" - pour avoir plus d'information "CONTACTEZ NOUS".

Mentionnez bien le nom de votre association dans la communication bancaire ainsi que "Cotisation 2024".